Ηλεκτρονική ταυτότητα: Ποια είναι η συχνότητα ελέγχου των ακινήτων

Ηλεκτρονική ταυτότητα- πιστοποιητικό πληρότητας είναι ουσιαστικά ένας ηλεκτρονικός φάκελος καταγραφής όλων των στοιχείων και σχεδίων του ακινήτου. Σε αυτό τον φάκελο τα καταγεγραμμένα στοιχεία πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένα (μπορείτε να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ- link στην αντίστοιχη σελίδα). Έτσι η κατάσταση του κτηρίου ελέγχεται τακτικά κι οποιαδήποτε μεταβολή ή τροποποίηση γίνεται, σημειώνεται αναλυτικά […]