Πολιτικός Μηχανικός Online

Ηλεκτρονική ταυτότητα: Ποια είναι η συχνότητα ελέγχου των ακινήτων

Ηλεκτρονική ταυτότητα- πιστοποιητικό πληρότητας είναι ουσιαστικά ένας ηλεκτρονικός φάκελος καταγραφής όλων των στοιχείων και σχεδίων του ακινήτου.

Σε αυτό τον φάκελο τα καταγεγραμμένα στοιχεία πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένα (μπορείτε να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ- link στην αντίστοιχη σελίδα). Έτσι η κατάσταση του κτηρίου ελέγχεται τακτικά κι οποιαδήποτε μεταβολή ή τροποποίηση γίνεται, σημειώνεται αναλυτικά στην ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου.

Βάσει νόμου λοιπόν το έντυπο ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου/ ακίνητου και το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος κι αποτελούν στοιχεία ελέγχου. Σε όλα τα ακίνητα, ανεξαιρέτως, ισχύει η διενέργεια ελέγχου κι επανελέγχου στον χρόνο που θα οριστεί ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου.

Κάθε πότε όμως πρέπει να ελέγχονται τα ακίνητα;

Συχνότητα ελέγχου ακινήτων για την ηλεκτρονική ταυτότητα

Η αρχική πρόβλεψη για τον έλεγχο των ακινήτων ήταν κάθε πέντε χρόνια. Πλέον όμως έχει τροποποιηθεί και τα κτήρια που θα πρέπει να έχουν ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου κάθε 5 χρόνια είναι τα κτήρια συνάθροισης κοινού, τα τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ., τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα συνεργεία, τα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τα ιατρικά κέντρα, οι κλινικές, οι παιδικοί σταθμοί και οι οίκοι ευγηρίας.

Ας δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά τις κατηγορίες ακινήτων και τη συχνότητα ελέγχου τους, για τις απαιτούμενες καταγραφές στην ηλεκτρονική ταυτότητα.

Συχνότητα ελέγχου ακινήτων κάθε 8 χρόνια

 • Κτήρια συνάθροισης κοινού
 • Βιομηχανικά & βιοτεχνικά κτήρια
 • Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα & υπεραγορές
 • Κτήρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ & στα ΝΠΔΔ
 • Κτήρια που στεγάζουν Υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ & των ΝΠΔΔ

Συχνότητα ελέγχου ακινήτων κάθε 10 χρόνια

 • Κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικία, ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • Σχολεία & φροντιστήρια
 • Γραφεία
 • Εμπορικά καταστήματα
 • Σωφρονιστικά ιδρύματα
 • Κτήρια Υγείας & Πρόνοιας

Συχνότητα ελέγχου ακινήτων κάθε 15 χρόνια

 • Σταθμοί αυτοκινήτων
 • Αποθήκες
 • Κτήρια με χρήση που δεν υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες

Ακίνητα που ανήκουν σε περισσότερες κατηγορίες: Κάθε πότε γίνεται ο έλεγχος;

Για τα ακίνητα που εμπίπτουν σε περισσότερες της μίας κατηγορίες, κι εφόσον η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου συντάσσεται για το σύνολο του κτηρίου, ακολουθείται η προθεσμία με τη μικρότερη διάρκεια.

Ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου: Επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες

 1. Η ενημέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου είναι υποχρεωτική εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη ισχύος της άδειας. Υπεύθυνος γι’ αυτή την ενημέρωση είναι ο επιβλέπων μηχανικός.
 2. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτηρίου και την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου κατασκευής, η ενημέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του ακινήτου είναι πλέον υποχρέωση του ιδιοκτήτη του.
 3. Στην περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα σχέδια κάτοψης έχουν χαθεί, θα πρέπει να υπάρχει στον ηλεκτρονικό φάκελο η βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Εκτός από κτήρια, στην εν λόγω νομοθεσία υπάγονται επίσης και αδόμητα οικόπεδα ή γήπεδα, όπως επίσης κι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες.
 4. Αν έχουν γίνει τροποποιήσεις ή παρεμβάσεις σε κάποιο ακίνητο σε οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, πρέπει να γίνει ενημέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Αν δε γίνει η αντίστοιχη καταγραφή, το κτήριο θεωρείται ως αυθαίρετο κι επιβάλλονται πρόστιμα στον ιδιοκτήτη.

Συνοπτικά: Ποιοι και πότε χρειάζονται την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου/ ακινήτου είναι υποχρεωτική. Ακίνητα που δε διαθέτουν την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, δε θα έχουν τη δυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου.

Επομένως η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εξαιρουμένων των μισθώσεων. Τη χρειάζονται όλα τα ακίνητα, που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με οικοδομική άδεια κι όλα τα τακτοποιημένα ακίνητα. Υπεύθυνοι για να υποβάλουν την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου, είναι οι ιδιώτες μηχανικοί τους οποίους ορίζει κι εξουσιοδοτεί ο ιδιοκτήτης. 

Η ομάδα του mixanikosonline.gr εκδίδει άμεσα το πιστοποιητικό πληρότητας για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου ή το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας, το οποίο φέρει έναν μοναδικό αριθμό.