Πολιτικός Μηχανικός Online

Άδειες Μικρής Κλίμακας

Η άδεια μικρής κλίμακας αφορά σε μικρού εύρους εργασίες κι είναι η άδεια που απαιτείται κυρίως στις περιπτώσεις ανακαινίσεων ή μικροεπεμβάσεων. Η διάρκεια ισχύος της είναι ένα έτος, με τη δυνατότητα παράτασης για έναν ακόμη χρόνο αλλά υπό προϋποθέσεις κι ανά περίπτωση.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει η άδεια μικρής κλίμακας

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4495/ 17 απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας για τις παρακάτω εργασίες. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται επίσης και για την εκτέλεση εργασιών, αν αυτό προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις, αλλά και για τη νομιμοποίηση οποιασδήποτε εργασίας που προϋποθέτει την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

 • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις χώρων (π.χ. καθαίρεση τοιχοποιίας)
 • Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης
 • Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών (π.χ. σκαλωσιά για μία εργασία)
 • Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων
 • Λειτουργική συνένωση χώρων
 • Προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης
 • Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων
 • Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους
 • Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή Ζ.Ο.Ε.
 • Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων κι επιφανειών
 • Επένδυση όψεων, συντήρηση κι επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων, εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων
 • Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου
 • Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα
 • Ανακατασκευή στέγης
 • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών
 • Κατασκευή υπογείων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού
 • Κατασκευή ανελκυστήρα
 • Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης
 • Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου
 • Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων
 • Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών
 • Κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα
 • Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης
 • Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας
 • Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012
 • Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς, που στερούνται σχεδίου πόλης

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε

Bonus info για τον χρόνο που απαιτείται: Σε όλα τα ακίνητα, ανεξαιρέτως, ισχύει η διενέργεια ελέγχου κι επανελέγχου στον χρόνο που θα οριστεί ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου.

Κόστος έκδοσης άδειας μικρής κλίμακας

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα πολεοδομίας, τότε ο προσωπικός μηχανικός σας θα ανατρέξει στην αντίστοιχη πολεοδομία που ανήκει το ακίνητο (με μία έξτρα επιβάρυνση της τάξεως των πενήντα 50). Εάν δεν υπάρχουν ούτε στην πολεοδομία, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να σχεδιαστούν εκ νέου, θα το αναλάβει το mixanikos-online.gr, με χρέωση €1,50 /τ.μ. για νέα κάτοψη και €1 /τ.μ. για τομές και όψεις.

Μιλήστε με μηχανικό:

Βρείτε τον προσωπικό μηχανικό σας στο mixanikos-online.gr και παραλάβετε άμεσα την άδεια μικρής κλίμακας ή την άδεια μικρής όχλησης, ώστε να ξεκινήσετε τις εργασίες!

Παναγιωτοπούλου Αναστασία

Πολιτικός Μηχανικός Π.Θ.

Υλοποιημένα έργα: 800+
Έτη εμπειρίας: 10+
Εξυπηρέτηση: όλη την Αττική

Μαλλιαρός Αναστάσιος

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Υλοποιημένα έργα: 800+
Έτη εμπειρίας: 10+
Εξυπηρέτηση όλη την Αττική

Γαλάνης Όθωνας

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Υλοποιημένα έργα: 600+
Έτη εμπειρίας: 7+
Εξυπηρέτηση όλη την Αττική

Κωστούλα Κωνσταντίνα

Πολιτικος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Υλοποιημένα έργα: 500+
Έτη εμπειρίας: 6+
Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική