Πολιτικός Μηχανικός Online

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου

Ηλεκτρονική ταυτότητα ή πιστοποιητικό πληρότητας είναι ουσιαστικά ένας ηλεκτρονικός φάκελος καταγραφής όλων των στοιχείων και σχεδίων του ακινήτου. Το σημαντικό είναι πως τα στοιχεία είναι πλήρως ενημερωμένα, αφού καταγράφεται και παρακολουθείται η κατάσταση του κτηρίου και οι μεταβολές ή τροποποιήσεις, που έχουν γίνει.

Βάσει νόμου το έντυπο ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου/ακίνητου και το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος κι αποτελούν στοιχεία ελέγχου.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του φακέλου για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου ενός ακινήτου, χρειάζονται:

Ποιοι και πότε χρειάζονται την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου/ ακινήτου είναι υποχρεωτική. Ακίνητα που δε διαθέτουν την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, δε θα έχουν τη δυνατότητα μεταβίβασης του ακινήτου.

Επομένως, η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη, που αφορά το ακίνητο, εξαιρουμένων των μισθώσεων. Την χρειάζονται όλα τα ακίνητα, που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με οικοδομική άδεια κι όλα τα τακτοποιημένα ακίνητα. Υπεύθυνοι για να υποβάλουν την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου, είναι οι ιδιώτες μηχανικοί τους οποίους ορίζει κι εξουσιοδοτεί ο ιδιοκτήτης. 

Η ομάδα του mixanikosonline.gr εκδίδει άμεσα το πιστοποιητικό πληρότητας για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου ή το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας, το οποίο φέρει έναν μοναδικό αριθμό.

Κόστος έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας
Μιλήστε με μηχανικό:

Βρείτε τον προσωπικό μηχανικό σας στο mixanikos-online.gr κι αποκτήστε άμεσα την ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου σας!

Παναγιωτοπούλου Αναστασία

Πολιτικός Μηχανικός Π.Θ.

Υλοποιημένα έργα: 800+
Έτη εμπειρίας: 10+
Εξυπηρέτηση: όλη την Αττική

Μαλλιαρός Αναστάσιος

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Υλοποιημένα έργα: 800+
Έτη εμπειρίας: 10+
Εξυπηρέτηση όλη την Αττική

Γαλάνης Όθωνας

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Υλοποιημένα έργα: 600+
Έτη εμπειρίας: 7+
Εξυπηρέτηση όλη την Αττική

Κωστούλα Κωνσταντίνα

Πολιτικος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Υλοποιημένα έργα: 500+
Έτη εμπειρίας: 6+
Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική