Πολιτικός Μηχανικός Online

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Το mixanikos-online.gr αναλαμβάνει την άμεση έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου.

Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός της ομάδας μας έρχεται στον χώρο σας και με τη βοήθεια του ειδικού οργάνου, πραγματοποιεί τον απαιτούμενο έλεγχο ασφαλείας. Στη συνέχεια κάνει την καταγραφή στο αντίστοιχο έντυπο, ώστε να προχωρήσει ο περαιτέρω έλεγχος στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Στον έλεγχο αυτό, θα διαπιστώσει εάν υπάρχει υπερφόρτωση του ηλεκτρικού κυκλώματος, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, η απαραίτητη γείωση ή μια ελαττωματική ηλεκτρολογική εργασία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία είναι η ύπαρξη ρελέ τάσης διαφυγής και ηλεκτρολογικού πίνακα, προκειμένου να μπορέσουμε να εκδώσουμε το πιστοποιητικό με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Τι περιλαμβάνει και σε πόσο χρόνο εκδίδεται

  • Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
  • Έκθεση παράδοσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
  • Ηλεκτρολογικό σχέδιο του ακινήτου

Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη περιλαμβάνει και το ηλεκτρολογικό σχέδιο του ακινήτου.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε

Κόστος έκδοσης πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου
Μιλήστε με μηχανικό:

Παναγιωτοπούλου Αναστασία

Πολιτικός Μηχανικός Π.Θ.

Υλοποιημένα έργα: 800+
Έτη εμπειρίας: 10+
Εξυπηρέτηση: όλη την Αττική

Μαλλιαρός Αναστάσιος

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Υλοποιημένα έργα: 800+
Έτη εμπειρίας: 10+
Εξυπηρέτηση όλη την Αττική

Γαλάνης Όθωνας

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Υλοποιημένα έργα: 600+
Έτη εμπειρίας: 7+
Εξυπηρέτηση όλη την Αττική

Κωστούλα Κωνσταντίνα

Πολιτικος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Υλοποιημένα έργα: 500+
Έτη εμπειρίας: 6+
Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική