Πολιτικός Μηχανικός Online

Άδεια σύνδεσης με δίκτυα κοινής ωφέλειας

Το mixanikosonline.gr εκδίδει άμεσα την άδεια σύνδεσης με δίκτυα κοινής ωφέλειας. Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα μέσω του «e- Άδειες», για οικοδομές κι αυθαίρετα.

Αυτή η δυνατότητα έκδοσης ενεργοποιήθηκε με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΤΕΕ, το 2022, και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47Α Ν.4495/2017 και της ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743 (ΦΕΚ B’ 6548/31.12.2021). Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης και την ανάρτηση των απαιτούμενων ανά περίπτωση, αρχείων, ο μηχανικός υποβάλλει την αίτηση και η βεβαίωση εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Κόστος εκτίμησης άδειας σύνδεσης με δίκτυα κοινής ωφέλειας
Μιλήστε με μηχανικό:

Παναγιωτοπούλου Αναστασία

Πολιτικός Μηχανικός Π.Θ.

Υλοποιημένα έργα: 800+
Έτη εμπειρίας: 10+
Εξυπηρέτηση: όλη την Αττική

Μαλλιαρός Αναστάσιος

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Υλοποιημένα έργα: 800+
Έτη εμπειρίας: 10+
Εξυπηρέτηση όλη την Αττική

Γαλάνης Όθωνας

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Υλοποιημένα έργα: 600+
Έτη εμπειρίας: 7+
Εξυπηρέτηση όλη την Αττική

Κωστούλα Κωνσταντίνα

Πολιτικος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Υλοποιημένα έργα: 500+
Έτη εμπειρίας: 6+
Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική