Πολιτικός Μηχανικός Online

Ηλεκτρονική ταυτότητα: Ποια είναι η συχνότητα ελέγχου των ακινήτων

Ηλεκτρονική ταυτότητα- πιστοποιητικό πληρότητας είναι ουσιαστικά ένας ηλεκτρονικός φάκελος καταγραφής όλων των στοιχείων και σχεδίων του ακινήτου. Σε αυτό τον φάκελο τα καταγεγραμμένα στοιχεία πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένα (μπορείτε να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ- link στην αντίστοιχη σελίδα). Έτσι η κατάσταση του κτηρίου ελέγχεται τακτικά κι οποιαδήποτε μεταβολή ή τροποποίηση γίνεται, σημειώνεται αναλυτικά […]

Ενεργειακό πιστοποιητικό: Το χρειάζομαι και για την αποθήκη;

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ή αλλιώς το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι απαραίτητο, τόσο για την περίπτωση της ενοικίασης όσο και για την αντίστοιχη της πώλησης. Πρόκειται για ένα επίσημο κι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έγγραφο, με το οποίο ένα κτίριο ή κάποιο συγκεκριμένο μέρος αυτού, κατατάσσεται σε μία από τις εννέα ενεργειακές […]